Klik op mij om het navigatie menu tevoorschijn te halen.
Doneer aan Serious Request
3FM Serious Request - the lifeline gesponsord door Fleximaal Bwuzzt B&IS

DATUM

16 - 24 december 2019

LOCATIE

Winkelpand

Raadhuisstraat 10

Gouden lintje met een boogje erin.1 Gouden lintje met een boogje erin.2
Gouden lintje met een boogje erin.3 Gouden lintje met een boogje erin.4
Gouden lintje met een boogje erin.5 Gouden lintje met een boogje erin.6
Onze beste promoter Op social media Onze beste Social Promotor

Han van Midden

Doneer nu voor het goede doel
Dit zijn onze sterren aan de hemel
Wat fijn dat je wilt doneren!
Wat is er allemaal te doen?

- DE DISCLAMIER -

De disclaimer versie 08-12-2019 RL 01.

Privacyverklaring

Geeft.nu en geeft.nl bieden verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Geeft.nu en geeft.nl hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op Geeft.nu en geeft.nl rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Voor wie geldt dit privacystatement?

Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de Geeft.nu en geeft.nl websites. Daarnaast geldt dit privacy statement deelnemers die meedoen met acties van geeft.nu en geeft.nl. geeft.nu en geeft.nl zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de websites inclusief bijbehorende apps. Geeft.nl en geeft.nu zijn niet verantwoordelijk voor de acties zoals vernoemd op de websites. Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens noodzakelijk zijn. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening:
Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor het uitvoeren van onze taken en voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens geeft.nu en geeft.nl uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van geeft.nu en geeft.nl persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:
Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

3. Toestemming:
In alle gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen, leggen wij hieronder uit. Welke persoonsgegevens gebruikt geeft.nu en geeft.nl?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en foto's en eventueel uw filmpjes. geeft.nu en geeft.nl verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de soort dienst of product die u gebruikt:

Contactgegevens: Dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen zoals uw naam, telefoonnummer, huisadres of e-mailadres. Inbelgegevens: Dit zijn gegevens over het inbellen naar ons zoals uw telefoonnummer waarmee u naar de ons belt, gegevens over hoe vaak u hebt gebeld en de laatste keer dat u ons heeft gebeld. Foto's, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten in apps, sms en mms: Dit zijn foto's, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten die u geeft.nu en geeft.nl via sms, app of e-mail of via de website toestuurt. Gegevens over uw deelname aan periodieke acties: Dit zijn gegevens zoals uw deelname aan een prijsvraag, een donatie, een veiling of de gegevens over uw verjaardag of die van een ander. Klikgedrag en cookies: Klikgedrag zijn gegevens over uw bezoek aan geeft.nu en geeft.nl en apps via cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.

Apparaatgegevens: Apparaatgegevens zoals IP-adres, toestel identifier, schermresolutie, type en versie browser en besturingssysteem. Leeftijd: deze gegevens kunnen optioneel worden ingevuld.

Voor welke doelen verwerkt geeft.nu en geeft.nl persoonsgegevens?

Contactformulieren

Via de website van geeft.nu en geeft.nl kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over de programma's en websites. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres.

Prijsvragen

geeft.nu en geeft.nl organiseert regelmatig prijsvragen. Wanneer u hieraan meedoet, verwerken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Oproepformulier

Hierbij worden bezoekers opgeroepen om op verschillende wijze in actie te komen. Wanneer u hieraan meedoet, verwerken wij uw naam, e-mailadres.

geeft.nu en geeft.nl wil graag kinderen de mogelijkheid geven om mee te doen met acties en tegelijkertijd zorgvuldig omgaan met het vragen van toestemming aan kinderen via de ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Hieronder leggen wij uit hoe geeft.nu en geeft.nl met het vragen van toestemming bij kinderen omgaat.

Toestemming bij kinderen:

geeft.nu en geeft.nl richt zich te allen tijden tot de ouders of wettelijke vertegenwoordigers bij de verwerking van persoonsgegevens van minderjarige.

Nieuwsbrieven

Via de websites kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven bevatten bijvoorbeeld informatie over activiteiten, enquètes en interessante informatie over gerelateerde onderwerpen. Met het aanmelden voor een nieuwsbrief verwerken wij uw naam en e-mailadres. Wanneer u uitschrijft worden uw gegevens vernietigd.

geeft.nu en geeft.nl op sociale media

geeft.nu en geeft.nl hebben een aantal sociale media-accounts: op Facebook, Twitter, Instagram en Youtube. U kunt reacties of likes plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts. De geeft.nu en geeft.nl verwerkt geen persoonsgegevens van u via sociale media. geeft.nu en geeft.nl verwerkt wel algemene informatie zoals het aantal reacties of likes bij een bericht om het bereik van geeft.nu en geeft.nl te analyseren en het aanbod te verbeteren om beter aan te sluiten bij het publiek.

Klikgedrag en Cookies

Dit betreft persoonsgegevens ten behoeve van het meten van klikgedrag. Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt.

De cookies die door de meetbureaus worden geplaatst dan wel uitgelezen verzamelen informatie over het aantal gebruikers en het kijkgedrag van de gebruikers van onze websites en apps onder andere door het vastleggen van het IP-adres en/of het identificatienummer van je tablet of smartphone.

Uw rechten/ Inzageverzoek

U kunt geeft.nu en geeft.nl op ieder moment verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan geeft.nu en geeft.nl op email adres geeftnu@gmail.com Om uw verzoek in behandeling te nemen moet geeft.nu en geeft.nl uw identiteit kunnen vaststellen, u kunt dit doen door een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Hierbij verzoeken we u uitdrukkelijk uw pasfoto onherkenbaar en uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. U kunt op de site van de Rijksoverheid nalezen hoe u dit kunt doen. Na het vaststellen van uw identiteit worden de kopieën direct vernietigd.

Links naar andere websites

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. geeft.nu en geeft.nl is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Openbare netwerken

Geeft.nu maakt u attent op het volgende. Wanneer u verbinding maakt via een openbaar (wifi-) netwerk kunnen onbevoegden de informatie volgen die wordt uitgewisseld tussen uw computer/telefoon en het openbare netwerk. Dit kan vergaande gevolgen hebben, als deze gegevens o.a. wachtwoorden, inloggegevens of andere gegevens kunnen bevatten. De gevolgen kunnen variëren van inbraak op de computer of smartphone tot het inloggen op iemands e-mail- of accounts. Voer dus geen belangrijke persoonlijke activiteiten uit via openbare netwerken, zoals inloggen op persoonlijke accounts.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op met de NPO via het contactformulier of mail naar geeftnu@gmail.com.

Laatst bijgewerkt op 8 december 2019

Dubbele zwarte driehoek